יצירת קשר לחברי א.ב.א

מערכת הרכש היחידה המותאמת לבתי אבות ודיור מוגן

במבצע מיוחד לחברי א.ב.א

לפרטים נוספים:

כתובתנו: המגשימים 20 ת.ד. 7211 פתח-תקוה

sales@puzzlesoft.co.il :מייל

טלפון: 072-2288588