Logi-Care

המערכת הלוגיסטית המותאמת למרכז רפואי, דיור מוגן ובית אבות

ניהול תקציב ורכש

ריכוז מכלול הפעילות מול הספקים

השוואה בין המחירונים ואפשרות ביצוע אוטומטי של ההזמנה המשתלמת ביותר עבור הארגון.

ניהול מעקב אחר צריכת המחלקה והתראה כאשר ישנה חריגה מהתקציב או משימוש סביר.

אפשרות לניהול קטגוריה תקציבית דינאמית על-פי כמות המטופלים בזמן נתון וחיסכון בהוצאות המרכז הרפואי או בית האבות.

ניהול מלאי

המערכת מנהלת ספירת מלאי מותאמת, קליטת הסחורה ועדכון המלאי. המערכת מאפשרת ניפוק למחלקות ומעקב אחר סטאטוס המחלקה.

המערכת מאפשרת בקרה דינאמית אחר הניפוק למחלקה בהתאם לכמות המטופלים העדכנית.

תקשורת מול ספקים

אפשרות שליחה אוטו' של ההזמנה לספק וניהול תקשורת מולו. התקשורת מגיעה ישירות למייל של המרכז הרפואי או בית האבות.

דשבורד מקיף וגמיש

המערכת מאפשרת חיתוך והשוואה בין מחלקות, מעקב אחר חריגה בצריכה ושומרת על הצריכה הנכונה במחלקה ובארגון.

כתובתנו: המגשימים 20 ת.ד. 7211 פתח-תקוה

sales@puzzlesoft.co.il :מייל

טלפון: 072-2288588