Logi-Care

המערכת הלוגיסטית המותאמת למרכז רפואי, דיור מוגן ובית אבות

screen_procurement.png

ניהול תקציב ורכש

ok_icon2.png

ריכוז מכלול הפעילות מול הספקים

השוואה בין המחירונים ואפשרות ביצוע אוטומטי של ההזמנה המשתלמת ביותר עבור הארגון.

ניהול מעקב אחר צריכת המחלקה והתראה כאשר ישנה חריגה מהתקציב או משימוש סביר.

אפשרות לניהול קטגוריה תקציבית דינאמית על-פי כמות המטופלים בזמן נתון וחיסכון בהוצאות המרכז הרפואי או בית האבות.

ok_icon2.png
ok_icon2.png
ok_icon2.png
Inventory_icon.png

ניהול מלאי

המערכת מנהלת ספירת מלאי מותאמת, קליטת הסחורה ועדכון המלאי. המערכת מאפשרת ניפוק למחלקות ומעקב אחר סטאטוס המחלקה.

המערכת מאפשרת בקרה דינאמית אחר הניפוק למחלקה בהתאם לכמות המטופלים העדכנית.

inventory_screen.png
pic_4_p.png
comunication.png

תקשורת מול ספקים

אפשרות שליחה אוטו' של ההזמנה לספק וניהול תקשורת מולו. התקשורת מגיעה ישירות למייל של המרכז הרפואי או בית האבות.

דשבורד מקיף וגמיש

dashboard_icon.png

המערכת מאפשרת חיתוך והשוואה בין מחלקות, מעקב אחר חריגה בצריכה ושומרת על הצריכה הנכונה במחלקה ובארגון.

screen_2.png