Medical Manage

ניהול בי"ח ומרכז רפואי חכם זה MM

מערכת Medical Manage For Hospitals מנהלת את מערך האדמיניסטרציה-ATD וההתחשבנות של ביה"ח והמרכז הרפואי. המערכת מיושמת בהצלחה בארגונים מובילים בישראל.

מנועים גמישים להתאמה מירבית לצרכי ביה"ח.
מנגנון מתקדם לזימון וניהול תורים המאפשר בקרה על מצב חדרי הניתוח והטיפול וזמינותם.
תיק רפואי מותאם לניהול מכונים ומרפאות הפועלים במסגרת המרכז הרפואי.
ממשקי התחשבנות וסיכומי מחלה- לכלל קופות החולים.

תצוגה גמישה וניתוח נתונים מקיף המסייע בקבלת החלטות.

ok_icon2.png
ok_icon2.png
ok_icon2.png
ok_icon2.png
ok_icon2.png
screen_2.png
screen_1.png
screen_4.png